rejsy integracyjne OSTRÓDA

 Żegluga turystyczna Mazury

Głównym przedmiotem działalności Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie są rejsy turystyczne statkami wycieczkowymi po wodach Warmii i Mazur oraz Żuław. Firma jest największym operatorem rejsów pasażerskich na kanale Elbląskim, podczas których turysta ma okazję podziwiać jedne z najwybitniejszych osiągnięć hydrotechnicznych jakimi są pochylnie.

Żegluga Ostródzko – Elbląska sp. z o.o. w Ostródzie oferuje rejsy w okresie od maja do września. Bilety na rejsy do nabycia w Biurach Obsługi Klientów w Ostródzie, Elblągu i Buczyńcu oraz na stronie www.zegluga.com.pl.

Żegluga Ostródzko - Elbląska
Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: SPORT, REKREACJA
Branże: KLUBY, REKREACJA, ROZRYWKA
Podział branżowy: Pozostałe, Zajęcia relaksacyjne
Miejscowość: OSTRÓDA
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Słowa kluczowe: pochylnie rejsy turystyczne OSTRÓDA, rejsy integracyjne OSTRÓDA, rejsy turystyczne OSTRÓDA, żegluga kanał elbląski OSTRÓDA, żegluga ostródzko-elbląska OSTRÓDA, żegluga turystyczna mazury OSTRÓDA